România Mea - platforma de promovare de conținut editorial online

1. Aceptarea acestor termeni

Prin România Mea se înțelege platforma de promovare de conținut editorial online publicată la www.romaniamea.md și aplicațiile mobile asociate (iOS și Android) prin care se expune conțintul ei online.

Accesul la utilizarea România Mea se supune acestor Termeni şi Condiţii. 

2. Recomandări

Conţinutul platformei România Mea poate fi considerat ca o recomandare / suport şi nu ar trebui considerat ca un conținut oficial sau ca bază de evaluare oficială a unuei situații / eveniment / interpretare.

Fiecare jurnalist este responsabil direct de conținutul materialului transmis spre publicare.

3. Modificări ale aplicației mobile, software-ului şi ale serviciilor

Asociația Asociația Română pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară îşi rezervă dreptul de a:

• modifica sau şterge (temporar sau permanent) România Mea sau orice parte a acesteia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Asociația Română pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară poate decide responsabil pentru asemenea modificări sau ştergeri.

• modifica această înţelegere în orice moment, iar continuarea utilizării România Mea de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.

• păstra informaţiile tehnice, dacă permiteţi folosirea sistemului de cookies.

4. Linkuri către terţi

România Mea ar putea include linkuri către website-uri externe. 

Orice link spre un alt website sau aplicație NU este o recomandare a acelui website sau aplicație, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri sau aplicații.

5. Copyright

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din România Mea sau accesibile prin România Mea aparţin Asociației Române pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară sau licenţelor sale. 

România Mea - materialele incluse în aplicație și platformă sau cele accesibile prin aceastea şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru şi cu scopul legat de accesarea şi utilizarea România Mea).

Materialele (texte și imagini) transmise de jurnaiști sau studenți spre publicare în România Mea devin proprietatea Asociației Române pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară și vor fi folosite exclusiv în scopul în care au fost transmise, respectiv de susținere a proiectului editoarial România Mea. 

6. Limitarea răspunderii

România Mea este distribuită “aşa cum este” şi “disponibilă” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără niciun fel de garanţie expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la garanţiile de calitate satisfăcătoare, pentru un anumit scop, ținând cont de compatibilitate, securitate şi acurateţe.

Asociația Română pentru Sprijin și Inițiativă Comunitară nu oferă nicio garanţie că funcţionarea va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că aplicația sau platforma sunt lipsite de erori sau orice altceva ce poate afecta utilizarea optimă pentru un interval de timp.

7. Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înţelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorităţi competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de aşa natură astfel încât să se conformeze intenţiilor părţilor fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înţelegere, iar prevederile rămase în această înţelegere rămân în vigoare.

8. Legi aplicabile şi dispute

Această înţelegere şi toate cele care rezultă din ea sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei curţi au jurisdicţie exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înţelegere, iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestei înţelegeri este România.

9. Titluri

Titlurile sunt incluse în această înţelegere pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acesteia.

10. Înţelegerea completă

Aceşti termeni şi aceste condiţii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înţelegere includ întreaga înţelegere dintre utilizatori și platformă în legătură cu subiectul exprimat şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale. 

Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea termenilor şi a condiţiilor sau utilizarea.