557

12

Evocare

Ștefan cel Mare și Sfânt

Vineri, 30 Octombrie 2020

Domnia:

1457 - 1504
Moldova

Ctitorii:

26 de Biserici
și Mânăstiri

Victorii

37 de Lupte
câștigate

Despre Ștefan cel Mare s-a vorbit și s-a scris mult. Istorici, scriitori, oameni de stat, militari, artiști, preoți, învățători, savanți și oameni simpli au simțit și simt nevoia să vorbească despre Ștefan cel Mare... Evocăm în continuare, numai câteva dintre personalități.

Grigore Vieru:

Pe Ştefan cel Mare şi Sfânt

Cânta-voi cu drag mereu.

El este şi fi-vă oricând

Icoana neamului meu.

Mircea Eliade:

Misiunea de a apăra Creştinătatea a trecut în mâinile principelui Moldovei, Ştefan, numit cel Mare. În adevăr, a fost cel mai mare conducător român cunoscut în istorie. Ştefan a fost, mai mult decât un erou care a dus în timpul lungii sale domnii (1457–1504) vreo patruzeci de războaie, în cea mai mare parte victorioase, un politician foarte prudent şi un mare vizionar, care a înţeles mai bine decât toţi contemporanii săi misiunea istorică a poporului român. Era încă foarte tânăr când a cucerit tronul tatălui său, uzurpat de altul, dar deja se simţea chemat să împlinească o misiune dificilă şi glorioasă: să ia asupra ţării sale moştenirea Bizanţului. În fapt, căderea Constantinopolului, la 1453, provocase în lumea creştină o emoţie extraordinară.

Mihail Kogălniceanu:

Încă astăzi, pe înaltul munților și în adâncul văilor, în orașe și în sate, în palate și în bordeie, pretutindeni numele său se pomenește cu mândrie și recunoștință de tot cel ce își zice român. Locuitorul… îți va spune toate isprăvile sale; și, ce este mai mult, va atribui lui tot ce-i pare curios, mare, vitejesc și chiar neînțeles în pământul nostru. Orice cetate, orice zid, oriceval, orice șanț, întreabă-l cine le-au făcut; el îți va răspunde: Ștefan cel Mare. Orice pod, orice biserică, orice fântână, orice curte sau palat vechi, el le va raporta eroului său. Orice bunătate, orice așezământ a căruia rămășițe se mai trăgănează până astăzi, orice legiuire ominească, orice puneri la cale înțălepte Ștefan vodă le-au urzit, îți va zice el, și iar Ștefan vodă. În sfârșit, acest domn, pentru moldoveni rezumă toate faptele istorice, toate monumentele, toate isprăvile și instituțiile făcute în cinci veacuri, de atâța stăpânitori.

Considerați necesară o platformă de promovare editorială pozitivă precum România Mea?

83

voturi

Lucian Blaga:

Ștefan a fost din belșug înzestrat cu toate calitățile pentru plăsmuirea unor asemenea zări împărătești de largă respirație istorică. Împrejurări excepțional de grave (irezistibila expansiune turcească) l-au silit însă, în cea mai mare parte, și intermitent, la defensivă, la reacțiune, la consolidarea celor dobândite. Nici o altă epocă sau moment din trecutul nostru nu ne dăruie un așa de intens prilej de a simți aroma măreției, până la care ar fi putut crește istoria românească.

Nicolae Iorga:

A adus cu dânsul rânduiala și buna cârmuire. Oastea aceea ale cărei steaguri îi fluturau deasupra sicriului el o închegase, el o făurise, ca pe o singură armă menită să învingă totdeauna. Boierilor acelora ce-l întovărășeau înainte de a-și lua hotărâtorul rămas bun el li statornicise chemările și drepturile. Secerând buruiana roșie a vremilor de restriște și nelegiuire, el curățise țărâna ce băuse sângele nevinovat, coborând în ea sfinte temelii de biserică. Vlădicilor ce se rugau acum la Dumnezeu pentru sufletul său el li pusese mitra pe cap, după ce știuse că se cuvine s-o poarte.

România Mea

România Mea

Articole preluate

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970