831

3

UNESCO

Dosarul “Arta cămăşii cu altiţă”, gata pentru UNESCO

Marti, 16 Martie 2021

UNESCO

Patrimoniul
cultural

R. Moldova

Ministerul
Culturii

România

Ministerul
Culturii

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a transmis Ministerului Culturii din România formularul semnat și documentele aferente înscrierii dosarului transnațional „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” pentru a fi înscris în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

În perioada 2019-2021, grupurile naționale de lucru din Republica Moldova și România au efectuat lucrări de cercetare, documentare, inventariere a elementului cămașa cu altiță, inclusiv în localitățile rurale și urbane, au realizat filmul de promovare, în conformitate cu standardele UNESCO, precum și broșura de promovare.

Grupul de lucru din Republica Moldova constituit din experții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial a elaborat dosarul de patrimoniu al elementului Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală, care reprezintă o cercetare amplă a elementului și cuprinde informații referitoare la denumirile locale și regionale, arealul de manifestare, răspândirea cămășii cu altiță pe teritoriul actual al Republicii Moldova, reperele etnografice și istoriografice, descrierea elementului: materii prime, instrumentarul de lucru, croiul, decorul, tehnicile de broderie, cromatica, motivele, practicanți, semnificația socio-culturală, precum și cadrul legal în domeniul protejării patrimoniului cultural imaterial și măsurile ce urmează a fi implementate de către toate instituțiile din domeniu.

Considerați necesară o platformă de promovare editorială pozitivă precum România Mea?

83

voturi

Prin înscrierea cămășii cu altiță în Lista Reprezentativă UNESCO, Republica Moldova şi România își asumă angajamentul să asigure viabilitatea elementului prin elaborarea și implementarea de politici la nivel național și local, dar și să promoveze această piesă de port popular prin organizarea evenimentelor cu caracter național și internațional.

Amintim că, Republica Moldova şi România au promovat deja trei dosare transnaţionale în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității: ,,Colindatul în ceată bărbătească” (2013), ,,Tehnici tradiționale de realizare a scoarței” (2016), „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” (2017).

Guțu Vitalie

Jurnalist Senior

Guțu Vitalie
Articole preluate

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970