719

8

Tradiții

Datini și obiceiuri de iarnă românești

Marti, 22 Decembrie 2020

Biblioteca N.

Republica
Moldova

Obiceiuri

De
iarnă

Românești

Datini
obiceiuri

Suntem în magia sărbătorilor de iarnă – o iarnă umbrită mai mult de pandemia COVID-19. Chiar și așa, datinile și obiceiurile românești, lăsate din moși strămoși, nu pot fi date uitării. Cu această ocazie, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a scos din colecția sa de aur peste 200 de documente documente (monografii, dicționare, culegeri de colinde, publicații seriale, cărți poștale etc.), ce relevă rolul și importanța tradițiilor de iarnă respectate cu sfințenie în ținutul românesc.

Expoziția este structurată tematic și are cinci compartimente care includ documente despre tradițiile și obiceiurile calendaristice ale sărbătorilor de iarnă la români; datini etno-folclorice de Crăciun ale poporului român; colinde, cântece de stea, plugușoare, urături, teatrul popular; semănatul, sorcova în prima zi al noului an etc. și introduce vizitatorul în atmosfera deosebită a obiceiurilor specifice acestei perioade.

VERONICA BORȘ, director-adjunct, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Ne bucurăm foarte mult că, deși avem o situație delicată, din cauza COVID-19, am reușit, totuși, să expunem cele mai frumoase lucrări din patrimoniul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Ne-am dorit extrem de mult, ca prin această expoziție să demonstrăm vizitatorilor care sunt datinile, tradiţiile şi obiceiurile noastre românești. Astfel, ei având posibilitatea să vadă de unde ne tragem ca neam. Avem expuse calendarele de patrimoniu, o parte din studiile şi cercetările etnologilor şi folcloriştilor români, datini etno-folclorice de pe întregul spaţiu românesc, e vorba de Moldova, Maramureş, Ardeal, toate zonele României. 

Datini etno-folclorice de pe întregul spaţiu românesc, e vorba de Moldova, Maramureş, Ardeal, toate zonele României.

Considerați necesară o platformă de promovare editorială pozitivă precum România Mea?

83

voturi

Expoziția „Datini, tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român”, vernisată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova mai cuprinde documente prețioase, precum: „Datinele și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică”, semnată de Elena Niculiță – Voronca, ediție din anul 1903, Calendarul  Bisericesc, alcătuit de prof. Constantin N. Tomescu,  din anul 1928, Calendarul Creștin pe anul bisect 140, editat de Mitropolia Bucovinei la Cernăuți, „Sărbătorile la români” de Tudor Panfile – un document major despre spiritualitatea tradițională românească, „Datini și tradiții etno – folclorice” de Nicolae Băieșu despre repertoriul sărbătorilor calendaristice de iarnă, cercetând străvechea formă de cultură –  Colindatul în ceata bărbătească, care în pofida restricțiilor regimului totalitar, a rezistat ș.a.

Cele peste 200 de documente și cărți cu tradiții românești pot fi admirate în cadrul expoziției „Datini, tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român” până pe data de 10 ianuarie 2021.

Guțu Vitalie

Jurnalist Senior

Guțu Vitalie
Articole preluate

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970

01 Ianuarie 1970